Studiet

Værftets største rum er Studiet, hvor vi har greenscreen, lys- og lydudstyr, og som fremover skal summe af større og mindre videoprojekter.

Studiet består af et gulv på 31 m2, og selve bagvæggen til greenscreenen er 6 meter høj. Studiets ene side er et kæmpe glasparti mod øst, som kan dækkes af sort eller grønt stof, og på den modsatte side er der kontorpladser, under Broen, som også kan dækkes af med både hvidt og grønt.

Se prisen på leje af studiet her!