Messen

Som på alle velfungerende skibe, er Messen en vigtig del – her indtager besætningen deres mad. Det er jo meget indiviuelt hvornår husets beboere er sultne, men der vil fungere en fælles madordning, så vi har mulighed for at spise sammen kl. 12.

Messen bliver indrettet hyggeligt, så husets beboere også kan tage eventuelle kunder med herop og spise, eller blot slappe af med en kop kaffe.

Messen er på ialt 30 m2 og har et tilstødende køkken, hvor vi meget håber på at huset kan rumme en “hovmester”, som vil stå for køkkenets daglige drift, og evt. andre funktioner i huset.